Catarinas Sprätthönseri

Gårdsförsäljning

Försäljning sker genom självbetjäning på gården eller beställning genom telefon
070-681 65 98 eller 0225-421 10


Telefon 0225-421 10 | 070-681 65 98 | Norrby 74 | 783 92 STORA SKEDVI | E-post: catarina.spratthonseri@compaqnet.se
Producerad av Hammars Tryckeri AB