Catarinas Sprätthönseri

Gårdsförsäljning

Försäljning sker genom självbetjäning på gården eller beställning genom telefon 070-681 65 98


Telefon 070-681 65 98 | Norrby 74 | 783 92 STORA SKEDVI | E-post: skedvislakteri@gmail.com
Producerad av Hammars Tryckeri